ข่าวบ้านผือทีวีนิวส์

รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา    

รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา    

  วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ สจ.สมควร  บุญประคม  ส.อบจ.อุดรธานี  อ.บ้านผือ เขต 3 พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์ผู้กำกับ สภ.บ้านผือนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือนายอำนวยอุดมเจริญไมตรีและนางสมศรี หนูราช ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหัวคูหมู่1นายไพรวัลย์ คันธี ผู้ใหญ่บ้านชุมชนศรีสะอาดหมู่10(9ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา    

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา    

นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สจ.สมควร  บุญประคม  ส.อบจ.อุดรธานีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือนางสมศรี หนูราช ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหัวคูหมู่1

นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สจ.สมควร บุญประคม ส.อบจ.อุดรธานีนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือนางสมศรี หนูราช ผู้ใหญ่บ้านชุมชนหัวคูหมู่1

“ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือนายอำนวยอุดมเจริญไมตรีได้กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยประธานในพิธีเผายาเสพติด/บุหรี่ (จำลอง)  คณะตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน จากนั้นชมการแสดง ชุดเต้นต้านยาเสพติด และให้ความรู้ เรื่องโทษและภัยจากยาเสพติดและอบายมุข โดยคณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานีรวมทั้งให้ความรู้เรื่องการระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยครู D.A.R.E และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยคณะครู สภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานีซึ่งการจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

อบจ.อุดรธานี ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่  6

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.จังหวัดอุดรธานี เขต 8 เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ 2565 รุ่นที่ 6 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ โดยมี พ.ต.อ. กานต์ ตั้งวิจิตร ผกก.สภ.บ้านผือ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ  พ.ต.ท.มานิตย์ แก้วเจริญ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านผือ ร.ต.อ.พิทักษ์ พรหมวงษ์ซ้าย รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี ร.ต.สมควร บุญประคม รองประธานสภา อบจ.อุดรธานี ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 3 นางอรวรรณ เชื้อกลางใหญ่ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 1  นายดนัย ขาวขำ ส.อบจ.อุดรธานี อ.บ้านผือ เขต 2 และนายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด อบจ.อุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน

สำหรับโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อุดรธานี ประจำปี 2565


สำหรับโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อุดรธานี ประจำปี 2565 เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ไป มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. และประชาชนทั่วไปใน จ.อุดรธานี จำนวน 6,000 คน ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.อุดรธานี ประจำปี 2565 เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.อุดรธานี

#จังหวัดอุดรธานี #อุดรธานี #อบจ.อุดรธานี #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี #ท้องถิ่นอุดรธานี #ข่าวอุดรธานี #Udonthani
--------------------------------------

ท่านเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี

#ติดตามข่าวสารได้ที่
https://web.udonpao.go.th/
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
INSTAGRAM : UDONTHANIPAO
TWITTER : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
YOUTUBE : ประชาสัมพันธ์ อบจ.อุดรธานี
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 042-244394 /042-244395/042-244796 และ 042-244798
การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)